Logo

LBS prezidents informē par LBS ārkārtas sēdē lemto

LBS prezidents informē par LBS ārkārtas sēdē lemto

LBS valde, uzklausījusi LBS finanšu direktora Arvīda Grigaļāviča ziņojumu, konstatēja, ka LBS vīriešu izlašu direktora M. Jučmaņa darbības laikā apstiprinātajā vīriešu izlases budžetā radies pārtēriņš – 45 243 EUR. No tiem 8740 EUR pārtēriņš fiksēts LBS valdes un padomes apstiprinātajā 2017. gada deviņu mēnešu budžetā (01.01.2017. – 30.09.2017.). Atlikusī summa sakrājusies, rēķiniem ienākot turpmākajos mēnešos (pēdējais saņemts 13. martā).

LBS prezidents oficiālā vēstulē aicinājis M. Jučmani skaidrot pārtēriņa iemeslus un sniegt priekšlikumus deficīta segšanai, taču skaidrojums līdz šim nav saņemts. Valde vienojās  uzaicināt M. Jučmani uz sēdi 19. martā. Līdz tam laikam jāsagatavo pilns pārskats par rēķiniem, kas iesniegti ar nokavēšanos

LBS administrācijai uzdots operatīvi pilnveidot finanšu dokumentu aprites un kontroles kārtību.

Valde nolēma pārtraukt darba attiecības ar LBS finanšu direktoru.

LBS rīcībā nav oficiālas informācijas par kādas tiesībsargājošas institūcijas uzsāktu pārbaudi par LBS vai kādas LBS amatpersonas rīcību un nav saņēmusi nekādus iesniegumus no Māra Jučmaņa.

LBS valdei nav pilnvaru patstāvīgi veikt izmeklēšanas darbības, tāpēc nevaram izvērtēt un nebūtu korekti komentēt masu mediju rīcībā esošo fragmentāro informāciju, līdz nebūs saņemta oficiāla informācija no tiesībsargājošām institūcijām, kuri vērtē juridiskos aspektus. Arī šis jautājums būs darba kārtībā 19. martā.

Komentāri (0)

Vēl nav komentāru, esi pirmais, kas komentē!

Seko mums!