Logo

LBS valde: izdarām secinājumus un novēršam kļūdas

LBS valde: izdarām secinājumus un novēršam kļūdas

Latvijas Basketbola savienības valde izvērtējusi Latvijas basketbola līgu pirmo spēļu pieredzi saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Konstatēts, ka vairākās vietās spēļu rīkošanā pieļautas rupjas kļūdas, kas rada draudus sabiedrības veselībai, un var apdraudēt turpmāko sacensību norisi.

Latvijas basketbola līgu vadībai uzdots sadarbībā ar klubiem nodrošināt valstī pieņemto ierobežojumu un LBS normatīvo dokumentu prasību ievērošanu visās Latvijas Basketbola savienības rīkoto turnīru spēlēs.

Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks:

“Sezonas pirmās oficiālās spēles parādījušas, ka Latvijas līdzjutēji ir noilgojušies pēc basketbola, un emocijas dažkārt gūst virsroku pār piesardzību. Mēs, sacensību rīkotāji, tādai situācijai pilnībā nebijām gatavi. Kaut arī pieņemti visi nepieciešamie dokumenti un kopā ar klubu pārstāvjiem daudz esam runājuši, kā rīkoties dažādās iespējamās situācijās, prakse piedāvāja iepriekš neparedzētus izaicinājumus. Kļūdas esam apzinājuši un turpmākajās spēlēs tās tiks novērstas. Vienlaikus aicinu basketbola cienītājus ar izpratni izturēties pret dažādiem ierobežojumiem, kas pieņemti, lai pēc iespējas nosargātu gan sacensību dalībnieku, gan skatītāju veselību un sacensības Latvijas līgās varētu notikt saskaņā ar spēļu kalendāru.”

Lai pastiprinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus, LBS valde precizējusi un papildinājusi “Kārtību epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” organizētajās basketbola sacensībās”, kas ir spēkā kopš 2020. gada 18. septembra:

  • Punkts 7.2 tiek izteikts jaunā redakcijā: “7.2. ievērojot MK noteikumu nr. 360 61.4 4.apakšpunktu, Klubs/komanda pirms katras oficiālās LBS rīkotā turnīra spēles kopā ar komandas pieteikumu spēlei (ne vēlāk kā 20 minūtes pirms spēles), iesniedz spēles komisāram (Pafbet Latvijas – Igaunijas līgā, Ramirent Nacionālās  basketbola līgā un Latvijas kausa izcīņā) vai spēles sekretārei/am (Douglas Baltijas līga un Reģionālā līga) sacensību dalībnieku aizpildītus un parakstītus apliecinājumus (Pielikums Nr.1). Apliecinājumus aizpilda un paraksta arī spēļu laukuma un sekretariāta tiesneši (Pielikums Nr.2);
  • Punkts 8.5. tiek papildināts” 8.5. Skatītājiem, kuri nav no vienas mājsaimniecības, atrodoties tribīnēs/zālē, jāievēro 2 (divu) metru distance savā starpā, kā arī attiecībā pret komandu un spēles tiesnešu/sekretariāta zonām, Atrodoties tribīnēs/zālē skatītājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegus (izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam). Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus. Ieteicams neielaist zālē skatītājus pēc spēles sākuma.
  • Punkts 8.7. tiek izteikts jaunā redakcijā: 8.7. klubs/komanda, kas rīko spēli, jānosaka, tribīnēs/zālē pieļaujamo skatītāju maksimālo skaitu ievērojot MK noteikumos Nr.360 noteiktās prasības, bet ne vairāk kā 50% apmērā no zāles oficiālās ietilpības. Par pieļaujamo skatītāju skaitu līdz 9. oktobrim jāinformē Latvijas basketbola līgu galvenais tiesnesis;
  • Punkts 8.8. tiek izteikts jaunā redakcijā: “8.8. Rekomendējam biļešu tirdzniecību veikt attālināti. Ja ir paredzēta biļešu tirdzniecība sacensību norises vietā vai plānots apmeklējums ar ar ielūgumiem, biļešu vai ielūgumu izplatīšanai ieteicams izmantot tiešsaistes elektroniskās biļešu sistēmas;
  • “Kārtība” tiek papildināta ar punktu 9. un sekojošiem apakšpunktiem.

9. Kontrole un sankcijas

9.1. Pafbet Latvijas - Igaunijas līgas un Ramirent Nacionālās līgas spēļu komisāriem uzdot pastiprināti pievērst uzmanību šīs “Kārtības” punkta 8.5. ievērošanai, nepieciešamības gadījumā aizkavējot spēles sākumu vai pārtraucot spēli līdz pārkāpumu novēršanai. Šādos gadījumos zaudējumus, ko Līgai radīs spēļu norises aizkavēšana, sedz mājinieku klubs.

Sods par punkta 8.5. pārkāpuma nenovēršanu mājinieku klubam Pafbet Latvijas – Igaunijas līgā, Latvijas kausa izcīņā un Ramirent Nacionālajā līgā  – līdz 1500 EUR un turpmākās spēlēs jāaizvada bez skatītājiem.

9.2. Turnīros, kuru spēlēs nestrādā komisāri – Douglas Baltijas līga un Reģionālajā līgā – spēles vecākajam tiesnesim ir pienākums vērst mājinieku kluba pārstāvja uzmanību uz punkta 8.5. pārkāpumiem un, to nenovēršanas gadījumā, pēc spēles informēt Latvijas līgu galveno tiesnesi.

Sods par punkta 8.5. pārkāpuma nenovēršanu Douglas Baltijas līgā un reģionālajā līgā – līdz 1500 EUR un turpmākās spēlēs jāaizvada bez skatītājiem.

9.3. Douglas Baltijas līgā un Reģionālajā līgā pārstāvētajiem klubiem stingri rekomendējam izvērtēt iespējas nodrošināt šajā “Kārtībā” ietverto prasību izpildi un, nepieciešamības gadījumā, spēles aizvadīt bez skatītāju klātbūtnes.

Papildinājumi stājas spēkā no 2020. gada 7. oktobra.

Komentāri (1)

Seko mums!