Logo

Apstiprinātas vadlīnijas jauno basketbolistu fiziskajai sagatavotībai

Apstiprinātas vadlīnijas jauno basketbolistu fiziskajai sagatavotībai

Latvijas Basketbola savienības valde apstiprinājusi Latvijas nacionālo izlašu fiziskās sagatavotības treneru Oskara Ernšteina un Ivara Ikstena izstrādātās “Basketbola treniņu plāna Vadlīnijas fiziskajai sagatavotībai.”

Vadlīnijas aptver šādas vecuma grupas: 8-11 un 11-14 gadus vecas meitenes, 9-12 un 12-16 gadus veci puiši. Turpinās darbs, lai  izveidotu vadlīnijas arī 6-8 un 15-19 gadus vecām meitenēm, 6-9 un 16-19 gadus veciem puišiem.

Vadlīniju mērķis ir palīdzēt basketbola treneriem organizēt efektīvu un attīstošu treniņu, iekļaujot tajā vingrinājumus vispārīgas fiziskās attīstības veicināšanai.

Oskars Ernšteins:

“Bez pietiekamas vispusīgas fiziskās sagatavotības bērniem un jauniešiem veidojas stājas problēmas, un pareizu pamatkustību vietā var veidoties nevēlamas kompensējošās kustības. Turklāt bērniem un jauniešiem, kuri nav vispusīgi fiziski attīstīti, basketbola prasmes progresē lēnāk.

Šis metodiskais materiāls ir pirmais solis, lai izveidotu efektīvu ilgtermiņa jauniešu attīstības rokasgrāmatu basketbolā.

Turpmākie soļi:

1. Ar LJBL treneru aptaujas anketām apzināsim esošo situāciju un nepieciešamos attīstības virzienus;

2. Praksē pārbaudīsim, pilnveidosim un attīstīsim treniņu plānu, iekļaujot tajā darbu uz vispārējo fizisko sagatavotību;

3. Izveidosim vienotu informatīvo materiālu (skaidrojošie video ar vingrinājumiem, utt.);

4. Izveidosim organizētu testēšanas sistēmu, lai varētu sekot līdzi treniņu procesam un spēlētāju progresam;

5. Izveidosim fiziskās sagatavotības normatīvus dažādiem vecumposmiem.

 

Lai veicinātu atgriezenisko saiti un uzlabotu šo vadlīniju kvalitāti un efektivitāti, treneriem ir lūgums sūtīt uz info@kaizenteam.lv jautājumus par vispusīgu fizisko sagatavotību, idejas (lai uzlabotu topošo rokasgrāmatu) un video ar vingrinājumiem/dažādām spēlēm (lai pievienot bibliotēkai).

Visiem treneriem ir lūgums aizpildīt anketu par katru vecuma trenēto grupu atsevišķi: https://forms.gle/KmQ2YDSQ1U4DnAcdA

Jūsu atsaucība un sniegtās atbildes palīdzēs uzlabot Latvijas basketbola sistēmu!

 

 

Dokumenti:

Komentāri (0)

Vēl nav komentāru, esi pirmais, kas komentē!

Seko mums!