Logo

LSPA aicina trenerus uz tiešsaistes semināru

LSPA  aicina trenerus uz tiešsaistes semināru

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (turpmāk tekstā - LSPA) aicina piedalīties sporta speciālistus, trenerus un sportistus tiešsaistes seminārā  “SPORTISTU PSIHOLOĢISKĀ NOVĒRTĒŠANA UN AUGSTAS INTENSITĀTES INTERVĀLU TRENIŅŠ”

 

 

Laiks:

Zoom tikšanās 2021. gada 9.aprīlī no 9.00 līdz 15.30

Mērķis:

Prast pielietot sporta treniņa teoriju un zinātnes iespējas ikdienas treniņa procesā.

Mērķauditorija:

Treneri, sporta speciālisti, sportisti.

Dalības maksa:

30 eiro

Kontaktpersona:

Ilona Blekte ilona.blekte@lspa.lv  tel.27800435

 

Una Gūtmane una.gutmane@lspa.lv tel.26455655

Pieteikšanās:

Elektroniski līdz 7. aprīlim (aktivizējiet saiti)

 

https://docs.google.com/forms/d/1_tc7NGAd5rWa_H889Gs_9cnuOenzPcdL8z7eij1YSpg/edit

 

Veicamās darbības:

1. Elektroniski piesakies un norādi precīzus datus!

2. Uz norādīto e-pastu nosūtīsim rēķinu un 8.aprīlī Zoom tikšanās saiti!

3. Apmaksā rēķinu, maksājuma mērķī norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, rēķina nr.!

4. Saņem e-pastā pieslēgšanās saiti!

5. Tiekamies seminārā tiešsaistē!

6. Atceries – klausoties izslēdz mikrofonu!

Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apjomā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

SEMINĀRA PROGRAMMA

8.45 – 9.00

Reģistrēšanās

9.00 – 10.50

Vīnes testu sistēmas iespējas sportistu spēju un personības psiholoģiskajā novērtēšanā

 

Vienkāršas kustību reakcijas ātruma un reakcijas laika analīze.

Izvēles reakcijas ātrums.

Skatiena koncentrācijas noturība.

Perifērās redzes spējas.

Uztveres un lēmumu pieņemšanas spējas.

Reaktīvā stresa tolerance.

10.50 – 11.00

Pauze

11.00 – 12.30

Vīnes testu sistēmas iespējas sportistu spēju un personības psiholoģiskajā novērtēšanā

 

Telpiskās orientācijas, uzmanības procesu, uztveres, perifērās redzes, loģiskās spriešanas, kā arī attieksmes pret darbu, pašefektivitātes novērtēšana.

12.30 – 13.00

Pauze

13.00 – 14.00

Augstas intensitātes intervālu treniņš un izturības attīstīšana

14.00 – 14.20

Pauze

14.20 – 15.20

Augstas intensitātes intervālu treniņš un izturības attīstīšana

15.20 – 15.30

Jautājumi un atbildes

 

SEMINĀRA APRAKSTS

Tēma:

Vīnes testu sistēmas iespējas sportistu spēju un personības psiholoģiskajā novērtēšanā

“Vīnes Testu Sistēmas”

datorizētās programmas ļauj ātri un ar augstu ticamību noteikt sportista spēju uztvert dažādas situācijas un pieņemt optimālos lēmumus nākošajām darbībām. Pie tam, testēšanas laikā sportistam jāparāda labas pašregulācijas spējas, testiem nav iespējams iepriekš sagatavoties, iegūtie rezultāti ļauj prognozēt sportista rīcību stresa apstākļos, kā arī iespējams rezultātu salīdzinājums dinamikā. Tos pielieto sporta psiholoģijas jomā. Testi ir piemēroti gan sportistu spēju, gan personības novērtēšanai, piemēram, telpiskās orientācijas, uzmanības procesu, uztveres, perifērās redzes, loģiskās spriešanas, kā arī attieksmes pret darbu, pašefektivitātes novērtēšanai.

Piedāvāsim iepazīties ar dažādiem testiem sportistu spēju noteikšanai.

Vīnes testu sistēmu izstrādāja Schuhfried GmbH (Moedling, Austrija) kā instrumentu psiholoģiskai novērtēšanai. 

Tēma:

Augstas intensitātes intervālu treniņš un izturības attīstīšana

Pēdējā laikā ir aktualizējusies augstas intensitātes intervālu treniņa (HIIT*) izpēte zinātniskā līmenī. Lai arī sporta praksē tas nav jaunums, arvien vairāk tiek publicēta zinātniskā informācija par šīs treniņu metodes pielietošanas aspektiem dažādu sporta veidu un treniņu periodu kontekstā. Tas dod arvien jaunu informāciju un ieskatu HIIT metodes pielietošanas niansēs. Pieaugot zinātniskās informācijas pieejamībai, ir svarīgi izprast HIIT standartizācijas mehānismus no fizioloģiskā aspekta. Kā arī veiksmīgi tos pielietot praksē, sasaistot ar laboratoriskajiem izmeklējumiem. 

* high intensity interval training

SEMINĀRA LEKTORI

LSPA profesors Andris Rudzītis, Sporta spēļu katedra.

LSPA vieslektore Gundega Ulme, Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedra, doktorante. Sertificēts psihologs. Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas biedre. 

LSPA Profesore Žermēna VAZNE, Dr.Paed., Mg.Psych.   Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedrā.  Sertificēts psihologs. Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas priekšsēdētāja.  

LSPA Studiju prorektore, profesore Andra Fernāte, Dr.Paed.,  Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedrā. Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas dibinātāja, asociācijas biedre. 

LSPA Vieslektore Katrīna Volgemute, Profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris, Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas tūrisma un rekreācijas katedrā.  Kalnu slēpošanas trenere. Doktora darba ietvaros pēta psihofizioloģiskos parametrus un sportiskos panākumus kalnu slēpošanā. 

LSPA pētnieks Edgars Bernāns,  Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas katedra.

Komentāri (0)

Vēl nav komentāru, esi pirmais, kas komentē!

Seko mums!